Pierwsza Miłość, plan plenerowy (6)

Pierwsza Miłość, jeszcze raz w plenerze.