modelka Adrianna Afra Gruszecka, zdjęcie Maciej Hołdakowski

Modelka – Adrianna Afra Gruszecka, zdjęcie – Maciej Hołdakowski.