Halloween (4)

Halloween – przygotowania do zabawy. Charakteryzacja.